2021-2022 Mali Verileri

Değerli Kat Malikleri,

 

01.07.2021 - 30.06.2022 Gelir gider tablosu ve 01.07.2021 - 30.06.2022 Mizan Raporu raporlarını ilgili linklerden inceleyebilirsiniz