AYLAR İTİBARİYLE SU TAHAKKUK TABLOLARI

Değerli Kat malikleri Su saatlerimizin endeksleri okunmak suretiyle oluşturulan Su Hesap Tabloları aylık olarak bu başlık altında yayınlanacak ve sizler tarafından izlenebilecektir. Bu tablolarda kullandığımız suyun o ayki maliyetini, arıza, su kaçakları ile havuz ve benzer nedenlerle oluşan kayıp miktar ve maliyetini görmeniz mümkün olacaktır. Bundan böyle su parası hesabı siz değerli kat malikleri için muamma olmaktan çıkartılmıştır.

Kış Aylarında ve  tanker su alımı yapılmadığı zamanlarda  kat maliklerimizin kullandıkları su bedeli tahsilatı, Yönetim Planımızın 8.22 maddesinde belirtildiği şekilde fiyatlandırılarak tahsil olunmaktadır

Özellikle yaz aylarında tanker su alımlarımızın çok yüksek rakamlara ulaşması nedeniyle su bedellerinin ve aidatların gecikmeksizin yatırılması hizmetin kalitesi ve devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Bilgilerinize sunulur.