İŞTEN AYRILMA

Site Personeli Feruz Atuntaş kendi isteği ile istifa ederek işten ayrılmıştır. İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince işten ayrılışı, 2 aylık deneme süresi içerisinde gerçekleşmiştir.