MOLOZ DÖKÜM FİŞİ UYGULAMASI

Değerli site Kat Malikleri

Bodrum Belediye Zabıtası tarafından Yönetimimize yapılan sözlü duyuru ile , Dairelerinde inşaat yapan sayın maliklerimizin inşaat molozlarını "Belediye Moloz Döküm Sahası" na attırdıklarına dair " BELEDİYECE ONAYLI MOLOZ DÖKÜM FİŞLERİNİ" saklamaları ve Belediye tarafından talep edildiğinde göstermeleri gerektiği belirtilmiştir. Belediyece , inşaat yaptırdıkları tesbit edilip moloz döküm fişlerini ibraz etmeyen kat maliklerine 15.000 TL. na kadar re'sen cezai işlem uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu nedenle inşaat yaptıran sayın üyelerimizin İNŞAATI YAPANLARDAN MOLOZ DÖKÜM FİŞİ ni talep etmeleri önemlidir. 

Cezai işlem işi yapana değil , yaptıran kat malikine uygulanmaktadır. ÖNEMLE DUYURULUR