KİRAYA VERİLEN DAİRELERİN MALİKLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR

Çok değerli kat malikleri, kat maliklerimiz zaman zaman dairelerini kiraya vermektedirler. Ancak dönemsel ya da yıllık olarak kiraya verilen gayrımenkulün aidat ve  ortak giderlerinden Borçlar Kanunu gereğince taşınmaz sahibi  sorumludur. Kira kontratında aidat su ve sair giderlerin kiracıya yüklenmiş olması , KAT MALİKİNİ ÖDEME SORUMLULUĞUNDAN KURTARMAZ.Bu nedenle daireye ait  borçlar kiracıya ve kat malikine ayrı ayrı  bildirilmektedir. Siz kiralayan konumundaki  kat maliklerinin zarar görmemesi bakımından, Cari Hesaplarınızın tarafınızdan titizlikle kontrol edilmesi ve Kiracılarınızın ödemediği aidat ve su borçları konusunda sizin tarafından ikaz edilmesi önemli bir husutur. 

Bir çözüm olarak; kira kontratlarının, kira bedeli üzerine aidat ve tahmini su kullanım bedellerinin ilave edilerek Kat Maliki tarafından ödenmesi ve her dönem sonunda Kiracı ile hesaplaşılması sözkonusu olabilmektedir. Kira gelirlerinin vergilendirilmesi esnasında ev sahibinin kiracı adına ödediği aidat ve su borçları vergiden muaf olduğundan, Mart ayında  Gayrımenkul Sermaye İradı Beyannamesinden düşülerek vergilendirme gerçekleşmektedir.