YIKILAN HAVUZ BAŞI DUVARI

Değerli kat malikleri,

Sitemiz havuz başında bulunan üst yola komşu taş duvarın son yağışın etkisi ile 5-6 metrelik bir bölümü yıkılmıştır. Resim(1-2-3-4). Ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında yıkılan ve yaptırılmayan Site depo Binası arkasındaki duvar Resim 5-6) ve Site görevli lojmanı (İrfan Saldırış) önündeki duvar da yıkık vaziyette durmaktadır (Resim 7)

Ayrıca yıkılmaya yüz tutmuş , şişmiş ve taşları  ufalanmaya başlamış duvarlarımız da mevcuttur. Bu hususlarun görüşülmesi ve yıkık duvarların tamiratı için  gerekli girişimler başlamış olup teklifler alınmaktadır. Ancak Tekliflerin değerlendirilmesi ve duvar maliyetinin kat maliklerine yansıtılabilmesi  için OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPMA ZARURETİMİZ doğmuştur.

Teklifler toplandıktan sonra en kısa süre içerisinde OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI , gündemi ve zamanı tüm kat maliklerimize yasal koşullarda bildirilecektir.

Resim 7
Resim 7
Resim 1
Resim 1
Resim 2
Resim 2
Resim 3
Resim 3
Resim 4
Resim 4
Resim 5
Resim 5
Resim 6
Resim 6