ZEYTİN AĞAÇLARIMIZDAN TOPLANAN ZEYTİNLER

Sitemiz sınırları içerisindeki zeytin ağaçlarından zeytinler toplattırılmış ve her yıl olduğu gibi yarıcı usulü ile elde etmiş olduğumuz yaklaşık 70 Kg. civarında zeytinyağı sitemize gelmiştir. Sitemiz  Vergi Usul Kanunu gereğince "Ticari Olmayan İşletme" statüsünde olduğundan elde edilen bu yağın para karşılığı satılması mümkün değildir.

Bu nedenle elde edilen yağ  116 kat malikine eşit olarak 500 gr. olacak şekilde şişelenmiştir. Yağlar yılbaşından sonra  sitemiz kat maliklerine imza karşılığı dağıtılmaya başlanacaktır. Kat maliklerimize dağıtıldıktan sonra artacak olan bir miktar yağ, Yönetim Kurulu Kararı gereğince Site Görevlisi İrfan Saldırış'a hediye edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.