ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMASI

Değerli kat malikleri

01/01/2020 tarihinde yürürlüğe giren  gayrımenkul satış ve  kiralama esnasında Enerji Kimlik Belgesi ibrazı zorunluluğu kaldırılmış olup beyan usulü getirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin olarak yayımlanan genelge Ektedir.

Tüm kat maliklerimize duyurulur