YURTDIŞINDA SÜREKLİ İKAMET EDEN MALİKLERİMİZ

Sitemizde kat maliki olup sürekli yurtdışında ikamet eden maliklerimizin dikkatine, 

11/02/1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat  Kanunun Ek 1 maddesine göre; “Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır”.

Bu madde bizlere apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tüm hususlarda ayrıcalıklı bir durum olduğunu göstermektedir. Bir site içinde bağımsız bölümleri kullanmayan kat malikleri yönetime ayrı bir adres bildirmemiş ise bağımsız bölümde fiilen oturan kişiye (örneğin kiracıya) yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Ayrıca bir örneği de site girişlerindeki ilan tahtalarına asılacaktır. Böylece bu işlemler sonucunda tebligat ilgili kat maliki/maliklerine yapılmış olunacaktır. Kiracı vb. herhangi bir kullanan yoksa yani bağımsız bölüm boş olsa bile ilan tahtasına yapılan tebligat bu boşluğu doldurmuş kabul edilmekte, kat malikine tebligat yine yapılmış sayılacaktır.

Bu nedenle yurtdışında sürekli ikamet eden maliklerimizin yurtiçinde geçerli bir adresi Yönetime yazılı olarak bildirmeleri rica olunur.