OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVETİ

 

GÜMÜŞLÜK GÜNBATIMI SİTESİ YÖNETİMİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MEKTUBU

  

Değerli Kat Malikimiz,

Sitemizin yıkılan havuz başı duvarı ile geçen yönetim döneminde yıkılan ve yaptırılmayan Depo arkası ile görevli Lojmanı önü istinat duvarlarının onarımı ve bu konuda para toplanmasına ilişkin olarak KMK 29. Maddesi gereğince Gümüşlük Günbatımı Sitesi Olağanüstü Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı 15.Şubat.2020 Cumartesi  tarihinde, saat 12.00 ‘de Koyunbababa Mah. Denizyıldızı Sok No:25  Gümüşlük Bodrum/MUĞLA adresinde kurulu sitemizin sosyal tesisinde  yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 07. Mart.2020  günü, saat’ 12.00 de Koyunbababa Mah. Denizyıldızı Sok No:25 Gümüşlük Bodrum/MUĞLA adresinde kurulu sitemiz sosyal tesisinde  aynı gündemle yapılacaktır.

Tüm kat maliklerinin veya temsilcilerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Gümüşlük Günbatımı Sitesi

Yönetim Kurulu adına

Av. Deniz FİDANCI

Başkan

 

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Divan Heyetinin teşkili,
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı  
  4. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
  5. 2019 Yılı Başında yıkılan Depo arkası duvar, Görevli lojmanı önündeki duvar ve Havuz başı duvarlarının onarımı konusunda alınan tekliflerin genel kurula sunulması,
  6. Onarımın gerçekleşmesi için yüklenici ile sözleşme imzalanması, kat maliklerinin payına düşen ödeme miktarının belirlenmesi ve toplanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
  7. Dilek ve Temenniler.
  8. Kapanış.

 Not:

·         KMK. nun 31 .maddesinde ‘’Kat malikleri arsa payı oranına bakılmaksızın, birtek oy hakkına sahiptir. Ana gayrımenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir.‘’ hükmü gereğince her bağımsız bölüm adına 1 oy kullanılabilir (2 evi olan 2 oy kullanabilecektir).

·         Sitemiz kat malikleri toplam sayısı gereğince 1 kişi; 1 asil ve 4 vekâlet olmak üzere maksimum 5 oy hakkına sahiptir.(Kiracılara vekalet verilebilir)

·         Kat maliklerimizin, temsilcilerine 15 Şubat 2020 ve 07 Mart 2020 tarihli toplantılar için ilişikteki 2 adet vekâletnameyi de doldurarak vermeleri gerekmektedir.