SİTE İLE İLGİLİ DAVA HK.

DEĞERLİ KAT MALİKLERİ,

Sitemiz kat maliklerinin , Sitemiz Yönetiminin Davacı sıfatıyla taraf olduğu davaya ilişkin ısrarlı talepleri üzerine  aşağıdaki duyurunun yapılması gereği doğmuştur:

Sitemizin ibra edilmeyen eski yönetim aleyhine açmış olduğu davanın ilk duruşması 15 Ocak 2020 tarihinde görülmüş olup 6 Mart 2020 tarihinde keşif , 29 Nisan 2020 tarihinde ise yeni   duruşması yapılacaktır.

Devam eden dava ile ilgili olarak; ilanen detaylı bir açıklama yapılması ,  gerek davalıların kişilik haklarının korunması bakımından ve  gerekse hukuk etiğine aykırı olması nedeniyle uygun görülmemektedir.

Ancak dava  ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenlerin  Yön. Kur. Bşk. Av. Deniz Fidancı'dan bizzat telefonla bilgi almaları mümkün olabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.