SİTEMİZ ALEYHİNE İCRA TAKİBİ

Çok Değerli Site Sakinleri, Geçen yıl yıkılan duvarların 100.300 TL lık tamir bedelinin 14.953,89 TL. sının  ödenmediği ve bir önceki yönetimce tarafımıza devredildiği hepinizin malumudur. Mali zorunluluklar ve devir nedeniyle bu güne kadar ödenemeyen 14.953,89 TL. lık faturası için; Gürgan İnşaat Sinan Gürgan tarafından Sitemiz aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Haziran 2019 ayında kesilen bu faturanın tahsili için, 8 ay sonra,  denetim raporumuz ekinde tebliğ edilen mizanda belirtilmiş olan, kasa ve banka rakamlarının yayınlanmasının ardından, Gürgan İnşaat Sinan Gürgan tarafından haber alınması ve   icra takibi başlatılması, oldukça manidar olup ,nedenlerini siz değerli site sakinlerinin takdir ve değerlendirmelerine sunuyoruz. Saygılarımızla