OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Değerli kat malikleri ,

Yıkılan duvarların onarımı ile ilgili olarak 07/Mart/2020 Cumartesi günü Sitemiz Sosyal Tesisinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantımız,  20 Asil ve 41 vekil olmak üzere 61 Kat malikimizin temsil edilmesi ile gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Öncelikle toplantıya asaleten ve vekaleten iştirak eden tüm değerli kat maliklerimize teşekkür ederiz.

Yıkılan duvarlarımızın tamiri konusunda tüm kat maliklerimizden TEK SEFERDE ve TOPLAM OLARAK MART /2020 AYI İÇERİSİNDE 400.-TL( Dörtyüz Türklirası) toplanması OY BİRLİĞİ ile Karar altına alınmıştır.

Değerli kat maliklerimizin borçlarını bir an önce banka hesabına yatırmaları önemle rica olunur.